EXAMENRESULTATEN

Als je slaagt voor het examen, ontvang je zowel een Cambridge English Certificate als een Statement of Results.

Statement of Results

Statements of Results worden ongeveer vier tot zes weken na het examen op papier online vrijgegeven en twee tot drie weken na het examen op de computer.

De snelste manier om je resultaten te krijgen is door je aan te melden voor de gratis online results service van Cambridge.

 

Je Statement of Results bevat:

*De examenresultaten – Het cijfer dat je hebt behaald.

*De algehele score – je algehele score voor het hele examen.

*Het ERK-niveau – het Gemeenschappelijk Europees referentiekader-niveau dat je hebt behaald.

*De scores voor individuele onderdelen – je Cambridge English Scale-score voor elk van de vaardigheden die zijn getoetst; Reading, Writing, Listening, Speaking (en Use of English bij B2 t/m C2-examens).

 

 Interpretatie van resultaten

Je ontvangt een aparte score voor elk van de vier vaardigheden (reading, writing, listening en speaking) en use of English voor B2 t/m C2, waarmee je een duidelijk beeld krijgt van je prestatie. Een overzicht van de scores die te behalen zijn, vind je hier.

Houd er rekening mee dat de antwoorden van kandidaten en ander werk dat door kandidaten is gedaan als onderdeel van een examen niet wordt vrijgegeven aan kandidaten, scholen of centra.

 

Cambridge English Kwalificaties:
Uitleg resultaten A2 Key tot C2 Proficiency

Certificaat

Cambridge stuurt zo’n drie weken na het vrijgeven van de resultaten je certificaat naar het talkingENGLISH-examencentrum. talkingENGLISH stuurt het dan naar jou.

Als je het examen op papier hebt gedaan, wordt je certificaat acht tot tien weken na het examen toegestuurd.

Als je het examen op de computer hebt gedaan, wordt je certificaat zes tot acht weken na het examen toegestuurd.