WANGEDRAG

Cambridge English heeft een verantwoordelijkheid tegenover
kandidaten, toetscentra en andere betrokkenen
om de integriteit van onze examens te waarborgen.

Cambridge Malpractice Procedure

De Cambridge Assessment English Malpractice Procedure behandelt gevallen van vermoedelijke overtredingen.

Een vermoedelijke overtreding is een handeling waardoor een kandidaat oneerlijk voordeel verkrijgt of beoogt te verkrijgen of die nadelig is voor andere kandidaten. De Notice to Candidates, die buiten de examenruimtes wordt getoond, waarschuwt kandidaten voor de gevolgen van dergelijke acties. Cambridge English heeft strikte procedures om misstanden op te sporen.


Voorbeelden van wangedrag zijn onder andere:

 • het verkrijgen van onrechtmatige toegang tot examenmateriaal
 • het gebruik of poging tot gebruik van onrechtmatig materiaal, bv. aantekeningen, studieboeken, mobiele telefoons
 • spieken/samenwerken of poging tot spieken/samenwerken
 • storend gedrag of het niet opvolgen van de instructies van een surveillant, supervisor or examencentrummanager, bv. gebruik van mobiele telefoon of andere elektronische apparaten
 • je verdoen als iemand anders
 • het wijzigen van een resultatendocument, inclusief certificaat
 • elke andere vorm van fraude of het verkrijgen van oneerlijk voordeel.

Gevallen van vermoedelijk wangedrag kunnen worden gemeld, bijvoorbeeld:

 • door het centrum, bv. een melding van een surveillant
 • door een examinator, bv. ongebruikelijke onjuiste antwoorden die kandidaten die naast elkaar zaten hebben gegeven
 • via een aanvraag voor een bijzondere overweging
 • door statistische analyse van de antwoordbladen van kandidaten.

Eenmaal gemeld wordt er een onderzoek ingesteld door medewerkers van Cambridge English, waar nodig bijgestaan door het Malpractice Panel, wat ertoe kan leiden dat de resultaten permanent worden achtergehouden.