TOESTEMMING VOOR FOTO

Cambridge Assessments verplicht het examencentrum
om op de examendag een foto te maken van alle kandidaten

Deze procedure voorkomt fraude. Meer informatie over het fotograferen en de regels hieromtrent vindt u in het ‘Photo Consent Form’ hieronder.

BELANGRIJK: Kandidaten jonger dan 18 zijn verplicht om hun ouder(s)/verzorger(s) het formulier te laten tekenen.

 

Photo Consent Form 18+ pdf                                                          Photo Consent Form Under 18 pdf